زبان


( ! ) Notice: Trying to get property of non-object in C:\wamp\www\modules\mod_breadcrumbs\helper.php on line 35
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000249544{main}( )..\index.php:0
20.17168977432JSite->render( )..\index.php:48
30.20289441800JDocumentHTML->render( )..\application.php:268
40.20289441824JDocumentHTML->_renderTemplate( )..\html.php:433
50.23409643864JDocumentHTML->getBuffer( )..\html.php:652
60.23409644304JDocumentRendererModules->render( )..\html.php:371
70.23409645112JDocumentRendererModule->render( )..\modules.php:39
80.23409647392JModuleHelper::renderModule( )..\module.php:107
90.23409677896include( 'C:\wamp\www\modules\mod_breadcrumbs\mod_breadcrumbs.php' )..\helper.php:173
100.23409695592modBreadCrumbsHelper::getList( )..\mod_breadcrumbs.php:16
صفحه اصلیشبکه های نرم افزار محوربهبود امنیت کنترل کننده در SDN

بهبود امنیت کنترل کننده در SDN

نام و نام خانوادگی : علیرضا مرادی

عنوان گزارش : بهبود امنیت کنترل کننده در SDN

نوع گزارش :  پایان نامه کارشناسی ارشد

وضعیت گزارش : در حال تهیه پروپوزال

زمان اتمام : آذر 94

 

چکیده گزارش : 

شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SND) سبک جدیدی از شبکه سازی را ارائه می نمایند. که در این معماری جدید قسمت کنترل کننده به یک بخش مرکزی و متمرکز منتقل می شود. ماهیت جدا بود بخش کنترل و داده، مرکزی بودن بخش کنترل و همچنین قابلیت برنامه ریزی بخش کنترل چالش های امنیتی جدیدی علاوه بر چالش های سنتی ایجاد می کند. این آسیب پذیری ها می تواند در بخش های مختلف معماری شبکه های مبتنی بر نرم افزار ایجاد شود. این بخش ها می تواند شامل لایه برنامه های کاربردی شبکه، بخش کنترل، بخش داده، واسط بین بخش کنترل و برنامه های کاربردی شبکه و واسط بین بخش داده و بخش کنترل باشد.

جستجوی سریع

بازگشت به بالا