زبان


( ! ) Notice: Trying to get property of non-object in C:\wamp\www\modules\mod_breadcrumbs\helper.php on line 35
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000249560{main}( )..\index.php:0
20.18728981872JSite->render( )..\index.php:48
30.20289446232JDocumentHTML->render( )..\application.php:268
40.20289446256JDocumentHTML->_renderTemplate( )..\html.php:433
50.23409648400JDocumentHTML->getBuffer( )..\html.php:652
60.23409648840JDocumentRendererModules->render( )..\html.php:371
70.23409649648JDocumentRendererModule->render( )..\modules.php:39
80.23409651928JModuleHelper::renderModule( )..\module.php:107
90.23409682432include( 'C:\wamp\www\modules\mod_breadcrumbs\mod_breadcrumbs.php' )..\helper.php:173
100.23409700128modBreadCrumbsHelper::getList( )..\mod_breadcrumbs.php:16
صفحه اصلیرایانش ابریارائه یک سیستم پاسخ خودکار حساس به هزینه برای مولفه های مبتنی بر SIP

ارائه یک سیستم پاسخ خودکار حساس به هزینه برای مولفه های مبتنی بر SIP

نام و نام خانوادگی : منصوره قاسمی

عنوان گزارش : ارائه یک سیستم پاسخ خودکار حساس به هزینه برای مولفه های مبتنی بر SIP

نوع گزارش :  پایان نامه کارشناسی ارشد

وضعیت گزارش : به اتمام رسیده

زمان اتمام : تیرماه 93

 

چکیده گزارش : 

امروزه مسائل امنیتی در شبکه‌های کامپیوتری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا فناوری‌های ارائه شده در شبکه‌های کامپیوتری بیش از پیش در برابر حملات از خود آسیب‌پذیری نشان داده‌اند. یکی از این فناوری‌ها، سیستم‌های مبتنی برSIP همانند VOIP است که از پروتکل متنی SIP به عنوان پروتکل سیگنالینگ استفاده می‌کند. از سوی دیگر پيشرفت‌هاي اخير در زمينه سيستم‌هاي تشخيص نفوذ، نياز به وجود سيستم‌هاي پاسخ به نفوذ را بيش از پيش ضروري ساخته است. از این‌رو در این پایان نامه با تمرکز بر روی مولفه‌های مبتنی بر SIP، سیستم پاسخی با قابلیت تطبیق با شرایط پویای محیطی و حساس به هزینه ارائه شده است. سیستم پاسخ پیشنهادی با تعریف مجموعه‌ای از پاسخ‌های امکان‌پذیر در سیستم‌های مبتنی بر SIP، حالت فعلی و شرایط کاری مولفه مبتنی بر SIP، سیاست‌های تعریف شده در سیستم پاسخ و نیز هزینه ناشی از آسیب و پاسخ، به انتخاب پاسخ، اعمال آن و گرفتن بازخورد از پاسخ اعمالی می‌پردازد. ارزیابی روش پیشنهادی بر روي يک بستر آزمايشگاهي واقعي (test-bed) که با کمک ابزارهاي متن باز نظير OPENSIPS و SIPp راه‌اندازي شده است، انجام شده و پاسخ‌ها، نوع و شرایط اعمال آنها به عنوان خروجي در این پایان نامه ارائه شده است.

.

جستجوی سریع

بازگشت به بالا