زبان


( ! ) Notice: Trying to get property of non-object in C:\wamp\www\modules\mod_breadcrumbs\helper.php on line 35
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000249560{main}( )..\index.php:0
20.17168977928JSite->render( )..\index.php:48
30.20289442272JDocumentHTML->render( )..\application.php:268
40.20289442296JDocumentHTML->_renderTemplate( )..\html.php:433
50.23409644376JDocumentHTML->getBuffer( )..\html.php:652
60.23409644816JDocumentRendererModules->render( )..\html.php:371
70.23409645624JDocumentRendererModule->render( )..\modules.php:39
80.23409647904JModuleHelper::renderModule( )..\module.php:107
90.23409678408include( 'C:\wamp\www\modules\mod_breadcrumbs\mod_breadcrumbs.php' )..\helper.php:173
100.23409696104modBreadCrumbsHelper::getList( )..\mod_breadcrumbs.php:16
صفحه اصلیرایانش ابریتخصیص منابع برای ارائه کیفیت سرویس مناسب در سرویس های چندرسانه ای در بستر ابر

تخصیص منابع برای ارائه کیفیت سرویس مناسب در سرویس های چندرسانه ای در بستر ابر

نام و نام خانوادگی : هلیا اشتری

عنوان گزارش : تخصیص منابع برای ارائه کیفیت سرویس مناسب در سرویس­های چند­رسانه­ای در بستر ابر

نوع گزارش :  پروژه پایانی ارشد

وضعیت گزارش : در حال تعریف

زمان اتمام : تیر94

 

چکیده گزارش : 

در سرویس دهی چند­رسانه­ای در ابر یکی از مهم­ترین مسائل کیفیت سرویس معقول است چون این کیفیت سرویس است که کیفیت و نظم بسته­های اطلاعاتی را تضمین می­کند. در این پایان‌نامه قصد داریم با برآورد مناسب و درخواست منابع مورد نیاز هزینه‌های لازم برای تامین کیفیت سرویس را کاهش دهیم. با مشاهده معماری­ها و الگوریتم­های موجود در مقالات نیز می­توان سرویس چند­رسانه­ای را ارائه داد که بتوان با الگوریتم میزان کیفیت سرویس آن را اندازه گرفت و با تخصیص منابع به صورت درست و به جا کیفیت سرویس را بهبود بخشید در حالیکه هزینه ها کاهش پیدا کند. پس از استفاده از الگوریتم­ها شبیه سازی باید انجام شود یا می­توان تحلیل آماری کرد یا از مدل‌های تحلیلی استفاده نمود.

جستجوی سریع

بازگشت به بالا