زبان


( ! ) Notice: Trying to get property of non-object in C:\wamp\www\modules\mod_breadcrumbs\helper.php on line 35
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000249160{main}( )..\index.php:0
20.15608970936JSite->render( )..\index.php:48
30.18729435400JDocumentHTML->render( )..\application.php:268
40.18729435424JDocumentHTML->_renderTemplate( )..\html.php:433
50.21849637896JDocumentHTML->getBuffer( )..\html.php:652
60.21849638336JDocumentRendererModules->render( )..\html.php:371
70.21849639144JDocumentRendererModule->render( )..\modules.php:39
80.21849641424JModuleHelper::renderModule( )..\module.php:107
90.21849671928include( 'C:\wamp\www\modules\mod_breadcrumbs\mod_breadcrumbs.php' )..\helper.php:173
100.21849689632modBreadCrumbsHelper::getList( )..\mod_breadcrumbs.php:16
صفحه اصلیرایانش ابریبهبود کارایی روش های توزیع درخواست های چند رسانه ای در بستر ابر

بهبود کارایی روش های توزیع درخواست های چند رسانه ای در بستر ابر

نام و نام خانوادگی : فاطمه عبادی فرد

عنوان گزارش : بهبود کارایی روش های توزیع درخواست های چند رسانه ای در بستر ابر

نوع گزارش :  پایان نامه ارشد

وضعیت گزارش : به اتمام رسیده

زمان اتمام : آذر 93

 

چکیده گزارش : 

هدف از این پایان نامه ارائه ی روشی کارا برای توزیع درخواست های چندرسانه ای باهدف کاهش زمان پاسخ و افزایش بهره وری منابع می باشد . روش ارائه شده به دو روش ایستا و پویا بیان شده است . و در نهایت در شبیه ساز کلودسیم ارزیابی شد.

جستجوی سریع

بازگشت به بالا