زبان


( ! ) Notice: Trying to get property of non-object in C:\wamp\www\modules\mod_breadcrumbs\helper.php on line 35
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000249208{main}( )..\index.php:0
20.17168971400JSite->render( )..\index.php:48
30.20289435736JDocumentHTML->render( )..\application.php:268
40.20289435760JDocumentHTML->_renderTemplate( )..\html.php:433
50.23409638088JDocumentHTML->getBuffer( )..\html.php:652
60.23409638528JDocumentRendererModules->render( )..\html.php:371
70.23409639336JDocumentRendererModule->render( )..\modules.php:39
80.23409641616JModuleHelper::renderModule( )..\module.php:107
90.23409672120include( 'C:\wamp\www\modules\mod_breadcrumbs\mod_breadcrumbs.php' )..\helper.php:173
100.23409689816modBreadCrumbsHelper::getList( )..\mod_breadcrumbs.php:16
صفحه اصلیامنیت شبکهبررسی روش های گمنام سازی

بررسی روش های گمنام سازی

نام و نام خانوادگی : فاطمه اسکندری

عنوان گزارش : بررسی روش های گمنام سازی در شبکه های کامپیوتری

نوع گزارش :  سمینار 

وضعیت گزارش : به اتمام رسیده

زمان اتمام : 26 مهر 93

 

چکیده گزارش : 

قبل از به اشتراک گذاری آثار ترافیک شبکه برای مقاصد تحقیقاتی ، تحلیل امنیتی، اندازه گیری پارامترهای شبکه و ... نیاز است که برای حفظ امنیت و جلوگیری از فاش شدن ساختار شبکه و اطلاعات حساس آن، روی بسته ها تغییراتی ایجاد نماییم. این تغییرات روی سرآیند و پایه بار بسته ها صورت می‌گیرد.در این سمینار به بررسی الگوریتم ها و روش های مختلف گمنام سازی پرداختیم.

جستجوی سریع

بازگشت به بالا